Προετοιμασία διδακτέας ύλης της επόμενης τάξης

Καλοκαιρινή προετοιμασία
17 Ιουνίου – 10 Ιουλίου
Πρωινά ή μεσημεριανά τμήματα

Διαγνωστικά τεστ και ασκήσεις για κάλυψη κενών και αποριών

Δημοτικό :

  • Πρώιμη παρέμβαση δυσκολιών μάθησης
  • Προετοιμασία ύλης
  • Εισαγωγή στα νέα μαθήματα της επόμενης χρονιάς

Γυμνάσιο – Λύκειο :

  • Εισαγωγή στο Γυμνάσιο -Λύκειο / νέα μαθήματα
  • Προετοιμασία επόμενης τάξης στα εξεταζόμενα μαθήματα – προσαρμοσμένα στις διατάξεις και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Κάλυψη κενών προηγούμενων τάξεων
  • Εξέταση και προσομοιωτικά τεστ, βασισμένα στα σχολικά διαγωνίσματα

Φόρμα Ενδιαφέροντος για Καλοκαιρινή Προετοιμασία