ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Έχοντας συνηθίσει στο περιβάλλον του γυμνασίου, το παιδί στην συγκεκριμένη τάξη προσπαθεί να καλύψει τα πιθανά κενά της προηγούμενης και να εξελίξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Δίνοντας στο παιδί την σωστή ώθηση, τότε προβλέπεται μια επιτυχημένη πορεία. Η Εκπαιδευτική Δύναμη έχει ως στόχο την ανοδική πορεία των μαθητών της, διδάσκοντας επιμέρους κάθε μάθημα με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο, δυσκολίες και χαρακτήρα του εκάστοτε παιδιού. Θέτοντας για κάθε μάθημα διαφορετικούς και αυτόνομους στόχους, δίνεται πολύπλευρη και πλούσια γνώση σε κάθε παιδί και τον βοηθά να προοδεύει. Συγκεκριμένα:

⦁ Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και διδαχή τρόπου οργάνωσης μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – στόχων* για κάθε μάθημα ξεχωριστά:

⦁ Να γνωρίσουν εις βάθος τα παιδιά τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων καθώς και το πνεύμα τους, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό. Μέσω των γραμματικών φαινομένων, τον τρόπο γραφής και την δομή, κατανοούν σε αρτιότατο επίπεδο κάθε τι που λέγεται ή γράφεται στα νέα ελληνικά.
⦁ Σε κάθε δραστηριότητα μας και μάθημα τονίζεται η σχέση Αρχαίας και Νέας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα.
⦁ Να έρθουν σε επαφή με κείμενα που αναδεικνύουν στην σπουδαιότητα της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, φωτίζονται σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και ο μαθητής αποκτά σφαιρική εικόνα για τον αρχαίο κόσμο.
⦁ Να παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν την αξία των λογοτεχνικών έργων των Ελλήνων συγγραφέων, αλλά και να αισθανθούν αυτή την αίσθηση της αρμονίας, της ακρίβειας και της ποικιλίας της γλώσσας μας.

⦁ Πρωταρχικός σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν και να καταντήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκφράζονται με πληρότητα, διαύγεια και αμεσότητα.
⦁ Να γνωρίζουν την αξία της πολιτιστικής παράδοσης και μέσα από την ανάλυση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλα όσα ακούν, ακόμα κι αν περιέχουν σπάνιες και δύσκολες λέξεις.
⦁ Με την μελέτη όλων των εκφραστικών μέσων και των γλωσσικών ποικιλιών, γίνεται ο λόγος τους πιο σαφής και πλούσιος. Αυτόματα, ανεβαίνει και το επίπεδο του γραπτού λόγου- σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μάθημα – και έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
⦁ Να κατανοήσουν την αξία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, με αποτέλεσμα, είτε ως πομποί, είτε ως δέκτες του λόγου, να μετέχουν στις κοινωνικές διαδικασίες ως ελεύθεροι δημοκρατικού πολίτες, να εκφράζουν ορθά την άποψή τους έχοντας κριτική και υπεύθυνη στάση.
⦁ Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ενώ παράλληλα να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις πιθανές παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων.

Το μάθημα της Ιστορίας είναι εξαιρετικά σημαντικό στη διάπλαση σκέψης και κριτικής του μαθητή. Η Εκπαιδευτική Δύναμη με τον τρόπου που προσεγγίζει το συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκει:

­
⦁ Οι μαθητές να είναι σε θέση να βρίσκουν το κέντρο βάρους κάθε μαθήματος, να διακρίνουν οι ίδιοι τα πιο σημαντικά σημεία και να μπορούν αυτόνομα να επαναλάβουν το μάθημα με δικά τους λόγια.
⦁ Στο μάθημα της Ιστορίας, σημαντικό είναι τα παιδιά να μην αποστηθίζουν το μάθημα και απλά να το επαναλαμβάνουν. Στόχος της διδασκαλίας της ιστορίας είναι με κριτική σκέψη, να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τα βασικά σημεία του μαθήματος και να τα συνδυάζει.
⦁ Ο συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και σχολιασμός παραθεμάτων, είναι αυτός που θα φέρει την επιτυχία στο μάθημα αυτό και βαθμολογικά και με ηθική ικανοποίηση.
⦁ Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.
⦁ Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση.
⦁ Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό.
⦁ Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
⦁ Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.

Με τις αντίστοιχες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

⦁ Λύνουν με ευκολία τις πράξεις ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά τους.
⦁ Να χρησιμοποιούν τον σχετικό αλγόριθμο για την επίλυση της εξίσωσης ή της ανίσωσης με έναν άγνωστο.
⦁ Να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
⦁ Να εκτιμούν τα μήκη, εμβαδά και τους όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
⦁ Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, καταγράφουν τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
⦁ Γνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και κάνουν τις σχετικές πράξεις διανυσμάτων.

Οι μαθητές διδάσκονται και καλούνται:

⦁ Να γνωρίζουν την κίνηση ως ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ύλης.
⦁ Να συνδέουν την κίνηση με τη σχετικότητα της περιγραφής της.
⦁ Να ενστερνιστούν και να χειρίζονται έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί η κίνηση υλικών σωμάτων.
⦁ Να συνδέουν τις μεταβολές της κίνησης με την έννοια της δύναμης, όπως και τη δύναμη με την αλληλεπίδραση.
⦁ Να γνωρίζουν ότι η ενέργεια μετατρέπεται σε διάφορες μορφές και πως είναι ένα μέγεθος που διατηρείται. Παραλλήλως, να συνδυάζουν τη διατήρηση της ενέργειας κατά τον σχηματισμό ή την μεταφορά της με την υποβάθμισή της, έτσι ώστε να αντιληφθούν την ουσία του ενεργειακού ζητήματος.
⦁ Να έχουν γνώση των εννοιών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ρευστών (υγρών – αερίων) που βρίσκονται σε ισορροπία, ώστε να τις χειρίζονται σωστά.