Ειδική μελέτη

Η Εκπαιδευτική Δύναμη με εξειδικευμένο επιτελείο δασκάλων και φιλολόγων, ειδικευμένων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι το μοναδικό Κέντρο Μελέτης – Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει στοχευμένα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Δυστυχώς, πολλές φορές τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης μένουν πίσω. Αδυνατώντας να τα βοηθήσει το ίδιο το σχολικό σύστημα, το βάρος όλο πέφτει στους γονείς, οι οποίοι θέλουν και προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί . Όμως η διαδικασία του διαβάσματος, της καθημερινής μελέτης ή της επανάληψης για κάποιο διαγώνισμα ή τεστ ημέρας, πολλές φορές παίρνει πολλές ώρες, μερικές φορές δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και υπάρχουν εντάσεις.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η εκπαιδευτική δύναμη, καθώς οι εκπαιδευτικοί μας γνωρίζουν πώς να χειριστούν κάθε κατάσταση και να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά με κάθε δυσκολία μάθησης , αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον στο πώς να το χειρίζονται καθημερινά.

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

⦁  αναγνώριση προβλήματος με ειδικές διαγνωστικές αξιολογήσεις και συζητήσεις με τους γονείς και τους δασκάλους,
⦁  επιλογή κατάλληλων διεργασιών και στρατηγικών για την επίλυσή του,
⦁  κατάλληλη διευθέτηση-οργάνωση χρόνου και δραστηριοτήτων,
⦁  παρακολούθηση της πορείας της επίλυσης προβλήματος,
⦁  συνεχής διορθωτική παρέμβαση σε αδύναμα σημεία,
⦁  εναλλαγή τρόπων και δραστηριοτήτων σε κάθε μάθημα – συνάντηση, ώστε να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον και να μην έχει η επανάληψη αρνητική χροιά για το παιδί.

Στόχος μας είναι η εμφανής βελτίωση και πρόοδος του παιδιού. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να το κρατήσουν πίσω, εάν του δοθεί η σωστή βοήθεια, με τακτικότητα και υπευθυνότητα. Μέσω της καθημερινής μελέτης και της επανάληψης και «χρησιμοποιώντας» τα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή, τον βοηθάμε να χαράξει τη δική του πορεία και να βρει την επιτυχία που του αξίζει!