ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Όντας στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, το παιδί προσπαθεί να καλύψει τα πιθανά κενά προηγούμενων τάξεων και να εξελίξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του, ώστε να προετοιμαστεί αρτιότατα για το Λύκειο. Δίνοντας στο παιδί την σωστή ώθηση, τότε προβλέπεται μια επιτυχημένη πορεία. Η Εκπαιδευτική Δύναμη έχει ως στόχο την ανοδική πορεία των μαθητών της, διδάσκοντας επιμέρους κάθε μάθημα με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο, δυσκολίες και χαρακτήρα του εκάστοτε παιδιού. Θέτοντας για κάθε μάθημα διαφορετικούς και αυτόνομους στόχους, δίνεται πολύπλευρη και πλούσια γνώση σε κάθε παιδί και τον βοηθά να προοδεύει. Συγκεκριμένα:

⦁ Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και διδαχή τρόπου οργάνωσης μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – στόχων* για κάθε μάθημα ξεχωριστά:

⦁ Να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων καθώς και το πνεύμα τους, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό. Μέσω των γραμματικών φαινομένων, τον τρόπο γραφής και την δομή, κατανοούν σε αρτιότατο επίπεδο κάθε τι που λέγεται ή γράφεται στα νέα ελληνικά.
⦁ Σε κάθε δραστηριότητα μας και μάθημα τονίζεται η σχέση Αρχαίας και Νέας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα.
⦁ Να έρθουν σε επαφή με κείμενα που αναδεικνύουν στην σπουδαιότητα της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, φωτίζονται σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και ο μαθητής αποκτά σφαιρική εικόνα για τον αρχαίο κόσμο.
⦁ Να παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν την αξία των λογοτεχνικών έργων των Ελλήνων συγγραφέων, αλλά και να αισθανθούν αυτή την αίσθηση της αρμονίας, της ακρίβειας και της ποικιλίας της γλώσσας μας.

⦁ Στόχος του μαθήματος είναι να χρησιμοποιείται με δεξιότητα ο γραπτός και προφορικός λόγος με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις παροντικές και μελλοντικές ανάγκες κι απαιτήσεις των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκφράζονται με πληρότητα, διαύγεια και αμεσότητα.
⦁ Να γνωρίζουν την αξία της πολιτιστικής παράδοσης και μέσα από την ανάλυση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλα όσα ακούν, ακόμα κι αν περιέχουν σπάνιες και δύσκολες λέξεις.
⦁ Με την μελέτη όλων των εκφραστικών μέσων και των γλωσσικών ποικιλιών, γίνεται ο λόγος τους πιο σαφής και πλούσιος. Αυτόματα, ανεβαίνει και το επίπεδο του γραπτού λόγου- σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μάθημα – και έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
⦁ Να κατανοήσουν την αξία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, με αποτέλεσμα, είτε ως πομποί, είτε ως δέκτες του λόγου, να μετέχουν στις κοινωνικές διαδικασίες ως ελεύθεροι δημοκρατικού πολίτες, να εκφράζουν ορθά την άποψή τους έχοντας κριτική και υπεύθυνη στάση.
⦁ Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ενώ παράλληλα να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις πιθανές παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων.

Το μάθημα της Ιστορίας είναι εξαιρετικά σημαντικό στη διάπλαση σκέψης και κριτικής του μαθητή. Η Εκπαιδευτική Δύναμη με τον τρόπου που προσεγγίζει το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχους :

⦁ Οι μαθητές να είναι σε θέση να βρίσκουν το κέντρο βάρους κάθε μαθήματος, να διακρίνουν οι ίδιοι τα πιο σημαντικά σημεία και να μπορούν αυτόνομα να επαναλάβουν το μάθημα με δικά τους λόγια.
⦁ Στο μάθημα της Ιστορίας, σημαντικό είναι τα παιδιά να μην αποστηθίζουν το μάθημα και απλά να το επαναλαμβάνουν. Στόχος της διδασκαλίας της ιστορίας είναι με κριτική σκέψη, να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τα βασικά σημεία του μαθήματος και να τα συνδυάζει.
⦁ Ο συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και σχολιασμός παραθεμάτων, είναι αυτός που θα φέρει την επιτυχία στο μάθημα αυτό και βαθμολογικά και με ηθική ικανοποίηση.
⦁ Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα του 18ου αιών­α και να αντιληφθούν τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
⦁ Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ατομικών ελευθεριών και να κατανοήσουν τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
⦁ Να εκτιμήσουν την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
⦁ Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.
⦁ Να εκτιμήσουν τους αγώνες, τις επιδιώξεις αλλά και τις αποτυχίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
⦁ Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
⦁ Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία.
⦁ Να εκτιμήσουν τη σημασία των αγώνων και θυσιών όλων των λαών.
⦁ Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
⦁ Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
⦁ Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.
⦁ Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να εκτιμήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
⦁ Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Με τις αντίστοιχες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

⦁ Λύνουν με ευκολία τις πράξεις ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά τους.
⦁ Να χρησιμοποιούν τον σχετικό αλγόριθμο για την επίλυση της εξίσωσης ή της ανίσωσης με έναν άγνωστο.
⦁ Να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε κάθε περίπτωση κι άσκηση.
⦁ Να εκτιμούν τα μήκη, εμβαδά και τους όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
⦁ Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, καταγράφουν τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
⦁ Γνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και κάνουν τις σχετικές πράξεις διανυσμάτων.

Στόχοι της Εκπαιδευτικής Δύναμης είναι οι μαθητές της:

⦁ Να κατανοούν τη ιδέα της αλληλεπίδρασης από απόσταση και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες του ηλεκτρικού πεδίου.
⦁ Μα γνωρίζουν τους βασικούς νόμους που διέπουν την συμπεριφορά ενός απλού κυκλώματος.
⦁ Να συνειδητοποιήσου τη σχέση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας. Στη συνέχεια να συνδέουν το κύμα με τη διάδοση ενέργειας.
⦁ Να καταγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ήχου.
⦁ Να αναγνωρίζουν ότι το φως μεταδίδει ενέργεια.
⦁ Να ενστερνιστούν τις βασικές αρχές του μοντέλου της γεωμετρικής οπτικής, με στόχο να μπορούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα της ανάκλασης , της διάθλασης και τον σχηματισμό σκιάς.
⦁ Να μπορούν να ξεχωρίσουν τη δομή του πυρήνα.
⦁ Να αναγνωρίζουν τη διαφορά στο μέγεθος της χημικής και την πυρηνικής ενέργειας και ταυτόχρονα να την συνδέουν με μια ενδεχόμενη αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Παραλλήλως εξετάζοντας και γνωρίζοντας την πυρηνική ενέργεια, να αντιληφθούν την χρήση της και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία τους ανθρώπου.

*Το πρόγραμμα σπουδών και οι στόχοι κάθε μαθήματος είναι βασισμένο στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.