ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η μετάβαση στο Λύκειο χαρακτηρίζεται ως ένα βήμα αλλαγής ως προς τον βαθμό δυσκολίας και απαιτήσεων των μαθημάτων. Στόχος μας είναι η τοποθέτηση των βασικών θεμελίων της επιτυχίας. Η Εκπαιδευτική Δύναμη με επιτελείο ειδικευμένων εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων γνωρίζει ποιο είναι το βέλτιστο και αυτό που πρέπει να γίνει σε κάθε τάξη, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα…η επιτυχία! Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών κάθε τάξης.

Πατήστε σε μία από τις παρακάτω τάξεις για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Α’ Λυκείου είναι μια ιδιαίτερα σημαντική τάξη, στην οποία χτίζονται τα βασικά θεμέλια της επιτυχίας και της καλής προόδου για τις επόμενες τάξεις. Οι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής:

 • Μέσω της καθημερινής τριβής και μελέτης των μαθητών, κάθε καθηγητής τον καθοδηγεί και ον βοηθά στο να επιλέξει κατεύθυνση και στο τι είναι καλύτερο να ακολουθήσει, βασισμένοι στις ικανότητες και στις αδύνατά του σημεία.
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα βοηθήσουν μαθητές και γονείς να προσανατολιστούν στην πορεία που καλό θα ήταν να ακολουθήσει ο μαθητής · η πορεία αυτή θα είναι ο λόγος και το κίνητρο να προσπαθήσει ο ίδιος, ώστε να αισθανθεί πως οδεύει προς την επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.
 • Βοήθεια κι ενίσχυση σε όλα τα μαθήματα που χρειάζεται υποστήριξη ο μαθητής.
 • Συστηματική άσκηση και μελέτη της Νεοελληνικής Γλώσσας, με λεξιλογικές ασκήσεις, κριτήρια και ασκήσεις παραγωγής λόγου που θα θέσουν βάσεις στον μαθητή για σωστή τοποθέτηση στο μάθημα αυτό, προετοιμάζοντάς τον κατάλληλα και στοχεύοντας στα θέματα Πανελληνίων.
 • Ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στο μάθημα των Μαθηματικών , ώστε να μην υπάρξει δυσκολία στις μέλλουσες τάξεις, καθώς ο βαθμός δυσκολίας και περιπλοκότητας συνεχώς αυξάνεται.
 • Στο μάθημα της Φυσικής, γίνεται μια καλή ανακεφαλαίωση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί στο Γυμνάσιο και στην καινούρια ύλη γίνεται επιμέρους στοχευμένη διδασκαλία, με τακτικές επαναλήψεις και τεστ.
 • Ιδιαίτερη προσοχή και σημασία δίνεται και στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ώστε να δοθούν βάσεις και κατευθύνσεις σε όσους επιλέξουν την κατεύθυνση αυτή. Διδάσκεται η παρούσα ύλη με βλέψεις και τακτικές που θα ακολουθήσουν στις μέλλουσες τάξεις και στα θέματα των Πανελληνίων.

Το πρόγραμμα σπουδών της Εκπαιδευτικής Δύναμης για τη Β’ Λυκείου είναι το εξής:

 

 • Για την κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών:
  • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  • Εισαγωγή στο μάθημα των Λατινικών (προαιρετικά)
 • Για τις Οικονομικές Σπουδές:
  • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
  • Μαθηματικά
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) (προαιρετικά)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) (προαιρετικά)
 • Για τις Θετικές Σπουδές:

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
 • Μαθηματικά
 • Φυσική

Το πρόγραμμα σπουδών της Εκπαιδευτικής Δύναμης για τη Γ’ Λυκείου είναι το εξής:
1)Για την κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών:

 • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Εισαγωγή στο μάθημα των Λατινικών
 • Ιστορία προσανατολισμού

Προαιρετικά:

 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας

2) Για τις Οικονομικές Σπουδές & Πληροφορικής :

 • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
 • Μαθηματικά
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)

Προαιρετικά:

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας

3) Για τις Θετικές Σπουδές (Επιστήμες υγείας & Ζωής):

 • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία προσανατολισμού

Προαιρετικά:

 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας

4) Για τις Θετικές Σπουδές (Τεχνολογικές &Θετικές Επιστήμες):

 • Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά

Προαιρετικά:

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας