ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η Εκπαιδευτική Δύναμη με εξειδικευμένο επιτελείο δασκάλων και φιλολόγων, ειδικευμένων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι το μοναδικό Κέντρο Μελέτης – Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει στοχευμένα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Οργανώνοντας ατομικά προγράμματα παρέμβασης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και δυσκολίες του παιδιού, λύνουμε το πρόβλημα από τη ρίζα. Παράλληλα:

⦁ Βελτιώνουμε την μαθησιακή εικόνα του παιδιού
⦁  Τονώνουμε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή του
⦁  Βοηθάμε εκτός φροντιστηριακού χώρου την σχέση με τους γονείς και με την συνεχή – καθημερινή ενημέρωση εξετάζουμε κάθε πτυχή της προόδου του
Δυστυχώς, πολλές φορές τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης μένουν πίσω . Αδυνατώντας να τα βοηθήσει το ίδιο το σχολικό σύστημα, το βάρος όλο πέφτει στους γονείς, οι οποίοι θέλουν και προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί. Σε αυτό το σημείο έρχεται η Εκπαιδευτική Δύναμη, καθώς οι εκπαιδευτικοί μας γνωρίζουν πώς να χειριστούν κάθε κατάσταση και να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά με κάθε δυσκολία μάθησης , αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον στο πώς να το χειρίζονται καθημερινά.

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

⦁  Αναγνώριση προβλήματος με ειδικές διαγνωστικές αξιολογήσεις και συζητήσεις με τους γονείς και τους δασκάλους. Παρέχονται ειδικές αξιολογήσεις για κάθε ηλικία και κατάσταση, μέσα από τις οποίες εξάγονται αποτελέσματα που μας βοηθούν στην οργάνωση του μαθήματος και των στόχων που θέτουμε.
⦁  Επιλογή κατάλληλων διεργασιών και στρατηγικών για την επίλυσή του, προσαρμοσμένα στην ηλικία και την μορφή δυσκολίας του μαθητή.
⦁  Κατάλληλη διευθέτηση-οργάνωση χρόνου και δραστηριοτήτων, καθώς μέσω του προγράμματος βελτιώνεται η καθημερινότητα και των παιδιών και των γονέων.
⦁  Παρακολούθηση της πορείας της επίλυσης προβλήματος και εναλλαγή στρατηγικών σε περίπτωση που δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή δεν είναι ευχάριστες για το παιδί.
συνεχής διορθωτική παρέμβαση σε αδύναμα σημεία με συνεχή εναλλαγή τρόπων και δραστηριοτήτων σε κάθε μάθημα – συνάντηση, ώστε να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον και να μην έχει η επανάληψη αρνητική χροιά για το παιδί.
⦁  Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για κάθε μαθησιακή και μη δραστηριότητα, ώστε να μην πέφτει σε κανένα σφάλμα στρατηγικής και διαχείρισης το ίδιο το παιδί, Όταν είναι έτοιμο κι αφού πάρει τον χρόνο του, αυτονομείται και αποκωδικοποιεί το ίδιο τις ασκήσεις και αξιολογήσεις που του δίνονται.
⦁  Ενίσχυση μνημονική λειτουργίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται όχι μόνο οι γνωστικές διαδικασίες του μαθητή, αλλά και όλη του η ζωή.
⦁  Παροχή εξατομικευμένων σημειώσεων, που θα διευκολύνουν τον μαθητή εκτός φροντιστηριακού χώρου και θα κατατοπίζουν τον γονέα, έχοντας πλήρη εικόνα για τους στόχους του μαθήματος.

Στόχος μας είναι η εμφανής βελτίωση και πρόοδος του παιδιού. οι μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να το κρατήσουν πίσω, εάν του δοθεί η σωστή βοήθεια, με τακτικότητα και υπευθυνότητα. Μέσω των ιδιαιτέρων μαθημάτων και προγραμμάτων παρέμβασης , «χρησιμοποιώντας» τα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή, τον βοηθάμε να χαράξει τη δική του πορεία και να βρει την επιτυχία που του αξίζει!